Obchodní podmínky

I. Provozovatel

Provozovatelem internetového obchodu NastennaMapaSveta.cz je fyzická osoba:

Karel Jirků
Komořany 110
683 01, Komořany
IČ: 61395307, DIČ: CZ7207044779
Zapsán v živnostenském rejstříku pod č. j. Ž/zm/466/08 ASt
Tel.: +420 602 562 458
E-mail: 


II. Základní ustanovení

Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, výslovně neupravené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen VOP) se řídí příslušnými ustanoveními Zákona č.40/1964 Sb., Občanským zákoníkem, jakož i předpisy souvisejícími.

Právní vztahy prodávajícího, výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními Zákona č.513/1991 Sb., Obchodním zákoníkem v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími. Individuální smlouva s kupujícím je nadřazena Obchodním podmínkám.

Kupující při zahájení obchodních vztahů, předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

Smlouva o koupi věci je uzavřena okamžikem obdržení Vámi řádně vyplněné objednávky. Kupující podáním (odeslání) objednávky stvrzuje souhlas s těmito obchodními podmínkami.


III. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).


IV. Otevírací doba

Objednávky přes internetový obchod na adrese NastennaMapaSveta.cz: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

V. Cena zboží

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen i v průběhu dne bez předchozího upozornění. V internetovém obchodě na adrese NastennaMapaSveta.cz jsou vždy aktuální a platné ceny, uvedené včetně DPH. Kupující dostane zboží za cenu platnou v okamžiku objednání tj. uvedenou na objednávce. Jsme plátci DPH.

VI. Objednávání

V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku nebo zboží, které není momentálně na skladě, prodávající kupujícímu potvrdí telefonicky nebo e-mailem termín dodání.

Objednávat je možno následujícími způsoby:

• prostřednictvím elektronického obchodu na NastennaMapaSveta.cz
• elektronickou poštou na adrese
• telefonicky na: +420 602 56 24 58
Přijaté objednávky jsou závazné.

VII. Odstoupení od smlouvy

Nebudete-li s naším zbožím spokojeni, můžete ho do 21-ti dnů (přidáváme Vám 1 týden k zákonné lhůtě) bez udání důvodu nepoužité a nepoškozené zaslat zpět a my Vám obratem vrátíme peníze.

Pro vrácení zboží je nutné splnit následující podmínky:

a) Zboží doručit na adresu prodávajícího. Zároveň nás pro jistotu informujte telefonicky nebo mailem, že zboží vracíte (není nutné).

b) Přiložte kopii faktury, nebo dodacího listu.

c) Uveďte číslo účtu, kam máme peníze vrátit.

d) Neposílejte zboží na dobírku.  Nevyžádané zásilky nepřebíráme a Vy byste měli zbytečně drahé poštovné (v případě vrácení zboží v zákonné lhůtě Vám poštovné neproplatíme).

e) Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na Váš účet a to nejpozději do 2 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Více informací o reklamování zboží na stránce.

f) K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce - http://www.coi.cz.


VIII. Informace o produktech

Každé jednotlivé zboží nabízené v našem internetovém obchodě je náležitě identifikováno a je popsáno názvem, který se však nemusí nutně shodovat s oficiálním názvem výrobce. U každého zboží je dále uvedena cena a jeho hlavní charakteristika. Cena zboží je uvedena v českých korunách a zahrnuje 21%, 15% čí 10% DPH.

IX. Platební podmínky

• na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka Česká pošta)

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

X. Dodací podmínky

- Českou poštou

POŠTOVNÉ JE ZDARMA

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu info@ucebnicemapy.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a ten zaslat poštou nebo e-mailem prodávajícímu. Pokud je kupujícím převzetí zásilky stvrzeno podpisem v dokladech dopravce, na dodatečné neúplnosti nebo poškození dodávky nemůže kupující uplatňovat žádné nároky.

Do zahraničí zboží nezasíláme.

XI. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2008 a platí do odvolání. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.